Chủ đầu tư mở bán siêu dự án cao cấp The Golden Palm Hà Nội